+420 731 258 692 drevoop@email.cz

Osvědčení:


Výpis živnostenského listu

Osvědčení 1. stupně - o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 1 zákona č. 236/2004 Sb.

Osvědčení o rekvalifikaci po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.